Vỡ hụi quy mô lớn ở Phú Quốc

Thời gian qua, hình thức chơi hụi, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng vẫn còn tồn tại trong dân với quy mô lớn.

Thời gian qua, hình thức chơi hụi, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng vẫn còn tồn tại trong dân với quy mô lớn.

Khá nhiều vụ bể hụi kéo theo những hậu quả đau lòng đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Mới đây, nhiều hộ dân ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũng đã lâm vào hoàn cảnh tương tự khi người chủ hụi đột nhiên không có mặt ở địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy, đã có hàng trăm người tham gia đường dây hụi với số tiền hàng chục tỷ đồng.


Theo VTV

Nguồn: CafeF

Vỡ hụi quy mô lớn ở Phú Quốc Thời gian qua, hình thức chơi hụi, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng vẫn còn tồn tại trong dân với quy mô lớn.

Thời gian qua, hình thức chơi hụi, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng vẫn còn tồn tại trong dân với quy mô lớn.

Khá nhiều vụ bể hụi kéo theo những hậu quả đau lòng đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Mới đây, nhiều hộ dân ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũng đã lâm vào hoàn cảnh tương tự khi người chủ hụi đột nhiên không có mặt ở địa phương. Thống kê ban đầu cho thấy, đã có hàng trăm người tham gia đường dây hụi với số tiền hàng chục tỷ đồng.


Theo VTV

Vỡ hụi quy mô lớn ở Phú Quốc