Chúa sơn lâm cướp mồi dưới đầm của cá sấu

Tưởng chừng dưới đầm nước thì cá sấu là vua nhưng hổ vẫn tỏ đầy uy lực khi cướp mất con mồi ngay trước hàm "sát thủ đầm lầy".


Hải Nguyên(theo YouTube)

Nguồn: VietNamNet

Chúa sơn lâm cướp mồi dưới đầm của cá sấu Tưởng chừng dưới đầm nước thì cá sấu là vua nhưng hổ vẫn tỏ đầy uy lực khi cướp mất con mồi ngay trước hàm "sát thủ đầm lầy".

Hải Nguyên(theo YouTube)

Chúa sơn lâm cướp mồi dưới đầm của cá sấuloading...
Loading...
loading...
Loading...
Loading...