“Siết” chất lượng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

Những vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra tại các công ty trên địa bàn thơi gian qua khiến người lao động hoang mang. Thành phố chủ trương siết chất lượng thực phẩm bếp ăn tập thể nhân tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố cho biết, thời điểm giao mùa đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh phát triển, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra thành phố chủ trương triển khai Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) từ 16/4 đến 16/5.

Ngộ độc tại bếp ăn tập thể đang là vấn nạn báo động
Ngộ độc tại bếp ăn tập thể đang là vấn nạn báo động

Chất lượng thực phẩm của người dân luôn là vấn đề quan trong từng ngày từng giờ. Tuy nhiên, trong thánh hành động thành phố sẽ tập trung vào công tác thanh kiểm tra, chấn chỉnh các sai sót tại các bếp ăn tập thể; tuyên truyền sâu rộng để người tiêu dùng, người sản xuất sản phẩm, người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm làm đúng theo các qui định của pháp luật. Theo đó, muốn không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể thì phải đảm bảo 3 tiêu chí: Nguồn thực phẩm đầu vào đảm bảo, khâu chế biến phải nghiêm túc và đầu ra an toàn.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa đề nghị các sở ngành khi kiểm tra, phải công khai các thông tin trong việc xử lý các sản phẩm của các doanh nghiệp để cho các cơ quan báo đài cảnh báo đến người tiêu dùng.

Về thức ăn đường phố, Chi cục đã xây dựng cụ thể kế hoạch quản lý thức ăn đường phố. Dự kiến sẽ sớm phổ biến đến các quận huyện. Đối tượng bán thức ăn đường phố là những người lao động nghèo với nhiều không: không vốn, không điều kiện kinh doanh, không hộ khẩu,… Chi cục sẽ hỗ trợ về mặt tập huấn, khám sức khỏe, tạp dề, bao tay, dụng cụ,… cho những người bán thức ăn. Tuy nhiên, nếu cố tình vi phạm các điều kiện về chất lượng thức ăn việc xử phạt sẽ được tiến hành nghiêm minh.

Nhân tháng hành động, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo Sở Y tế chủ động lấy mẫu tầm soát các chất độc hại trong thực phẩm để đề ra giải pháp quản lý phù hợp. Tập trung vào nhóm thức ăn đường phố, nhóm sản phẩm có sử dụng phụ gia, nhóm sản phẩm không nhãn mác.

Vân Sơn

Nguồn: Dân trí

“Siết” chất lượng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể Những vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra tại các công ty trên địa bàn thơi gian qua khiến người lao động hoang mang. Thành phố chủ trương siết chất lượng thực phẩm bếp ăn tập thể nhân tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố cho biết, thời điểm giao mùa đang tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh phát triển, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra thành phố chủ trương triển khai Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) từ 16/4 đến 16/5.

Ngộ độc tại bếp ăn tập thể đang là vấn nạn báo động
Ngộ độc tại bếp ăn tập thể đang là vấn nạn báo động

Chất lượng thực phẩm của người dân luôn là vấn đề quan trong từng ngày từng giờ. Tuy nhiên, trong thánh hành động thành phố sẽ tập trung vào công tác thanh kiểm tra, chấn chỉnh các sai sót tại các bếp ăn tập thể; tuyên truyền sâu rộng để người tiêu dùng, người sản xuất sản phẩm, người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm làm đúng theo các qui định của pháp luật. Theo đó, muốn không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể thì phải đảm bảo 3 tiêu chí: Nguồn thực phẩm đầu vào đảm bảo, khâu chế biến phải nghiêm túc và đầu ra an toàn.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa đề nghị các sở ngành khi kiểm tra, phải công khai các thông tin trong việc xử lý các sản phẩm của các doanh nghiệp để cho các cơ quan báo đài cảnh báo đến người tiêu dùng.

Về thức ăn đường phố, Chi cục đã xây dựng cụ thể kế hoạch quản lý thức ăn đường phố. Dự kiến sẽ sớm phổ biến đến các quận huyện. Đối tượng bán thức ăn đường phố là những người lao động nghèo với nhiều không: không vốn, không điều kiện kinh doanh, không hộ khẩu,… Chi cục sẽ hỗ trợ về mặt tập huấn, khám sức khỏe, tạp dề, bao tay, dụng cụ,… cho những người bán thức ăn. Tuy nhiên, nếu cố tình vi phạm các điều kiện về chất lượng thức ăn việc xử phạt sẽ được tiến hành nghiêm minh.

Nhân tháng hành động, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo Sở Y tế chủ động lấy mẫu tầm soát các chất độc hại trong thực phẩm để đề ra giải pháp quản lý phù hợp. Tập trung vào nhóm thức ăn đường phố, nhóm sản phẩm có sử dụng phụ gia, nhóm sản phẩm không nhãn mác.

Vân Sơn

“Siết” chất lượng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể

loading...
loading...
loading...
loading...