Hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!

(cuoi) - Với Kiều Oanh thì ông xã là số một, còn với chị em phụ nữ thì ông xã là số mấy?

*
* *

CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-border" alt="Video cười: Mải mê nghe nhạc" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346373484-tainancuachiem.jpg" />
Tai nạn của chị em
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" alt="Kính vợ liệu có đắc thọ?" class="thumb-border" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-15/1344993008_kinhvo.jpg" />
Kính vợ liệu có đắc thọ
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" alt="hài Nhật Cường: Trùm nhiều chuyện!" class="thumb-border" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346373613-congaibaygio.jpg" />
Con gái bây giờ!
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" alt="Cù Trọng Xoay: Nói chung là!" class="thumb-border" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-06/1344238066_noichungla.jpg" />
Nói chung là GS Xoay
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-border" alt="Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (100)" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-15/thumbnail/1344998600_chi-co-o-viet-nam-100.jpg" />
Ai có nhu cầu?
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" alt="Cười vỡ bụng với tranh vui (45)" class="thumb-border" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-26/1343275447_tranh-vui-HoiQuanCuoi-4.jpg" />
Ai có thể so sánh.
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346373936-cuoivobung.jpg" />
Cười vỡ bụng mất
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346374613-cuoivobung2.jpg" class="thumb-border" alt="Nhật ký gây sốc của cậu con trai 16 tuổi" />
Có ai pro thế này?
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346374841-7tinhot.jpg" />
Viagra cực HOT
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346375027-monalisahai.jpg" alt="Sự tích phụ nữ" class="thumb-border" />
Thời của Mona Lisa
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346375206-capxx.jpg" />
Cặp (.)(.) hài hước
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-24/1345792769-socvacucsoc.jpg" class="thumb-border" alt="Nhật ký gây sốc của cậu con trai 16 tuổi" />
Sốc: Đó chính là em
Tư Cười (24H.COM.VN)

Nguồn: 24H

Hài Kiều Oanh: Ông xã em number one! (cuoi) - Với Kiều Oanh thì ông xã là số một, còn với chị em phụ nữ thì ông xã là số mấy?

*
* *

CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-border" alt="Video cười: Mải mê nghe nhac/23.html" id="link" class="link">nhạc" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346373484-tainancuachiem.jpg" />
Tai nạn của chị em
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" alt="Kính vợ liệu có đắc thọ?" class="thumb-border" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-15/1344993008_kinhvo.jpg" />
Kính vợ liệu có đắc thọ
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" alt="hài Nhật Cường: Trùm nhiều chuyện!" class="thumb-border" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346373613-congaibaygio.jpg" />
Con gái bây giờ!
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" alt="Cù Trọng Xoay: Nói chung là!" class="thumb-border" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-06/1344238066_noichungla.jpg" />
Nói chung là GS Xoay
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" class="thumb-border" alt="Những ảnh chỉ có ở Việt Nam (100)" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-15/thumbnail/1344998600_chi-co-o-viet-nam-100.jpg" />
Ai có nhu cầu?
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" alt="Cười vỡ bụng với tranh vui (45)" class="thumb-border" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-07-26/1343275447_tranh-vui-HoiQuanCuoi-4.jpg" />
Ai có thể so sánh.
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346373936-cuoivobung.jpg" />
Cười vỡ bụng mất
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346374613-cuoivobung2.jpg" class="thumb-border" alt="Nhật ký gây sốc của cậu con trai 16 tuổi" />
Có ai pro thế này?
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346374841-7tinhot.jpg" />
Viagra cực HOT
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346375027-monalisahai.jpg" alt="Sự tích phụ nữ" class="thumb-border" />
Thời của Mona Lisa
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-31/1346375206-capxx.jpg" />
Cặp (.)(.) hài hước
<a target=hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!, Video Clip Cười, Cười 24H, video clip cuoi, hai kieu oanh, hai le huynh, hai calvin hiep, video cuoi, video hai, bao, cuoi 24h" onclick="return openNewImage(this, "")" width="125" lang="no-popup" height="125" src="http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2012/images/2012-08-24/1345792769-socvacucsoc.jpg" class="thumb-border" alt="Nhật ký gây sốc của cậu con trai 16 tuổi" />
Sốc: Đó chính là em
Tư Cười (24H.COM.VN)
Hài Kiều Oanh: Ông xã em number one!